Om

Eksjö Konstförening

Eksjö Konstförening är en ideell förening som bildades den 19 januari 1928 av Malte Liewen Stierngranat. Det började i mindre skala och har genom åren vuxit till en av Eksjös större föreningar med 420 medlemmar. Medlemsavgiften 1928 var 1 krona och 2023 är den 200 kronor.

År 2014 fick föreningen Eksjö kommuns kulturpris!

Numera är föreningen medlemmar i Sveriges Konstförening.

Föreningen har varje år mellan 4-5 konstutställningar. En förutsättning för att lyckas med detta är att vi kan hyra fina utställningslokaler på Eksjö Museum. Vi producerar en konstkatalog varje år till alla medlemmar.

Eksjö Konstförening genomför varje år två konstresor, ett konstcafé och ett årsmöte. På årsmötet lottar vi ut tavlor till ett värde mellan 90 000 -100 000 kr.

Vartannat år planerar vi och genomför ”Eksjö på duk”.

Föreningen är även med på sociala medier, såsom Facebook och Instagram. Vi har också en webbsida, eksjokonstforening.se

Styrelsen består av 11 personer och är en aktiv och engagerad styrelse.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att vi har en aktiv och levande förening.

Vår e-postadress är info@eksjokonstforening.se
Styrelsen för
Eksjö Konstförening