Aktiviteskalender 2024

Vad händer 2024

  • 18 februari – Årsmöte Olsbergs Arena
  • 24 februari – Vernissage med Björn Bernström, Sofia Toborg, Eksjö museum. Utställningen pågår till den 10 mars
  •  17 mars – Tipspromenad, skidstugan Eksjö
  • 20 april – Vernissage med Sten-Yngve Johansson, Lena Västberg, Eksjö museum. Utställningen pågår till den 5 maj
  • 9 maj – Konstresa till Halland
  • 13 – 15 september – Konstresa Oslo
  • 16 november – Vernissage Lillemor Hansson, Åsa Halin, Eksjö museum. Utställningen pågår till den 1 december
  • Vecka 44 – Aktiviteter ej klart
  • 7- 8 december – Lottförsäljning på Eksjö julmarknad
  • 14 december – Vernissage med Inger Granath Persson, Annelie Tibblin, Eksjö Museum. Utställningen pågår till den 13 januari 2025